Media en Nieuws

Ruime meerderheid maakt gebruik van internet
Een grote meerderheid van de jongeren (90 procent) geeft aan dagelijks gebruik te maken van internet. Naast het internet maakt een grote meerderheid van de jongeren dagelijks gebruik van de televisie (78 procent), hoewel dit gebruik ten opzichte van vorig jaar met 10 procent gedaald is. Verder wordt de mobiele telefoon door 71 procent dagelijks gebruikt. Van de landelijke radio maakt 47 procent van de jongeren dagelijks gebruik, bij de vaste telefoon is dit 43 procent. Jongeren maken iets vaker dagelijks gebruik van de landelijke krant dan van de regionale krant (respectievelijk 27 procent en 19 procent), de landelijke krant wordt door 34 procent wekelijks gelezen en de regionale krant door 47 procent van de jongeren wekelijks (een stijging van 10 procent t.o.v. 2005).

Televisie meest gebruikte nieuwsbron
Jongeren komen op verschillende manieren aan nieuws. Het onderzoek laat zien dat ook dit jaar de landelijke televisie koploper is onder de jongeren: zeven op de tien jongeren (69 procent) gebruikt de TV dagelijks om aan nieuws te komen. Het NOS journaal, RTL-4 journaal en Hart van Nederland worden hierbij het meest bekeken voor nieuws (door 81 respectievelijk 60 en 46 procent van de jongeren). Internet wordt door ruim de helft van de jongeren dagelijks gebruikt als nieuwsbron en door 27 procent wekelijks. Op de derde plaats staat de landelijke radio. Iets meer dan een derde van de jongeren gebruikt de landelijke radio dagelijks als nieuwsbron, iets meer dan een kwart wekelijks. De landelijke krant wordt door meer jongeren dagelijks gebruikt als nieuwsbron, dan de regionale krant (31 procent respectievelijk 18 procent).Jongeren en nieuws
Van alle jongeren leest 90 procent wel eens een krant.


Van de jongeren heeft 24 procent thuis een abonnement op een landelijke krant, 24 procent op een regionale krant en 11 procent op zowel een landelijke als regionale krant. Wanneer aan de jongeren gevraagd wordt hun krant te beoordelen met een rapportcijfer, dan worden de kranten in Nederland gemiddeld gewaardeerd met een 7.5. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2005, toen de kranten gemiddeld nog een 7.3 kregen.

Verder is 65 procent van de jongeren het in meer of mindere mate eens met de stelling “Ik ben zeer geïnteresseerd in nieuws”. Acht procent is het met die stelling oneens.


Aan de jongeren die aan hebben gegeven wel eens een regionale of landelijke krant te lezen is gevraagd op wat voor manier ze de krant over het algemeen lezen. De meerderheid van de jongeren (59 procent) leest vooral de voorpagina en daarnaast een paar artikelen. Een derde (32 procent) leest bijna de hele krant, vier procent meer dan vorig jaar. Drie procent geeft aan alleen de voorpagina te lezen en 2 procent alleen de sportbijlage. Twee procent van de jongeren geeft tot slot aan de hele krant te lezen, zelfs de bijlagen.De jongeren die aan hebben gegeven nooit of nauwelijks een krant te lezen is gevraagd naar de reden hiervoor. De meest genoemde reden is dit jaar ‘omdat ik via internet het nieuws bekijk’ (42 procent). Andere belangrijke redenen zijn net als vorig jaar het ontbreken van een abonnement thuis en het gebrek aan tijd.

Redenen om juist wel de krant te lezen:


Van alle jongeren denkt 45 procent later zeker een krant te gaan lezen, 37 procent geeft aan dit waarschijnlijk wel van plan te zijn.

Op CheckitOut
Hier vind je reviews en discussies over nieuwsbronnen op CheckitOut.

Door simone op 9-11-2006