Privacy Verklaring

Privacyverklaring Checkitout.nl – versie 1 – januari 2006

Algemeen

Je e-mail adres en je andere gegevens die bij checkitout.nl bekend zijn, zullen nooit gebruikt worden voor andere doelen dan waarvoor je bewust hebt aangegeven dat het mag worden gebruikt. Verder zullen deze gegevens nooit zonder toestemming verkocht, gegeven, verhuurd, of op een andere manier uitgewisseld worden met derde partijen.

Het meewerken aan checkitout.nl gebeurt op volkomen vrijwillige basis en het is voor jou dan ook op elk moment mogelijk je medewerking te stoppen.

Checkitout.nl neemt alle zorgvuldigheid in acht als het gaat om de veiligheid van je gegevens. Onderzoeks- en gebruikersdata die worden opgeslagen bevinden zich op interne servers achter een firewall of in een beveiligde webomgeving. Technische beveilingsmaatregelen zorgen ervoor dat vertrouwelijke informatie alleen toegankelijk is voor medewerkers van Newcom Research & Consultancy, die zich bezighouden met de verwerking van onderzoeken. Alle medewerkers van Newcom Research & Consultancy hebben in het arbeidscontract een geheimhoudingsverklaring ondertekend, die zorgt voor de bescherming van vertrouwelijke gegevens. In sommige gevallen komen onderzoeksdata binnen op servers van toeleveranciers van Newcom Research & Consultancy. Deze toeleveranciers zijn in dit geval via een contract verplicht om de regels uit deze privacyverklaring in acht te nemen.

Newcom Research & Consultancy voert onderzoek objectief en volgens algemeen aanvaarde en wetenschappelijke principes uit. Daarbij wordt de nationaal en internationaal geldende wetgeving die van toepassing is op anonimiteit en opslag in het oog gehouden. De verzamelde data is opgeslagen in veilige systemen en afsluitbare bedrijfsruimten van Newcom Research & Consultancy B.V. Bestanden, vragenlijsten en/of ander materiaal worden tijdelijk opgeslagen.

Onderzoeken

Deelnemen aan een onderzoek van checkitout.nl gebeurt altijd volstrekt anoniem. Al je antwoorden worden losgekoppeld van je e-mail adres of andere persoonsgegevens die je hebt ingevuld. Alle antwoorden worden op die manier anoniem verwerkt en slechts samengevat gerapporteerd. Je persoonlijke gegevens worden dus uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderzoek en uiteraard niet om jou iets te verkopen of toe te sturen.

Na deelname aan een onderzoek wordt een vergoeding in Checkies, het spaarsysteem van checkitout.nl, aan je uitgekeerd. Voor aanvang van een onderzoek wordt aangegeven hoeveel dit onderzoek in Checkies waard is.

Op het moment dat jij je inschrijft stellen wij je een aantal vragen over je persoonlijke situatie en demografische gegevens als geslacht, leeftijd en opleiding. Deze gegevens zijn voor het doen van onderzoek erg belangrijk. Het maakt het mogelijk om de resultaten van onderzoeken zinvol te interpreteren.

Daarnaast is het van belang dat wij voor de verschillende onderzoeken een groep mensen uitnodigen die een goede afspiegeling vormen van alle jongeren in Nederland. Op deze wijze zorgen we ervoor dat de conclusies, die op basis van het onderzoek getrokken worden, ook gelden voor de gehele bevolking. Alle overige persoonsgegevens worden alleen gebruikt om je uit te nodigen voor onderzoeken die voor jou relevant en interessant zijn.

Checkitout.nl site

De volgende privacyrichtlijnen zijn van toepassing op alle websites waarvan het adres eindigt op checkitout.nl

nieuwsbrief
Om je op de hoogte te kunnen houden van onze activiteiten geven wij een gratis nieuwsbrief uit. Om deze nieuwsbrief te kunnen versturen vragen wij je eenmalig om je e-mail adres. Je kunt je ten aller tijde uitschrijven.

bestellingen
Indien je bestellingen plaatst via onze website wordt gevraagd om NAW (Naam, Adres, Woonplaats) gegevens, contactinformatie en andere relevante informatie. Deze informatie wordt gebruikt om de bestelling te verwerken en voor opname in ons klantenbestand. De gegevens worden ook gebruikt om een bestelling te controleren of contact op te nemen als er een probleem is met de verwerking van de bestelling.

cookies
Een "cookie" is een pakketje informatie dat door een webserver aan je browser wordt gezonden en daarna wordt opgeslagen op de harde schijf van je computer. Een cookie brengt geen schade toe aan je computer. Cookies kunnen gebruikt worden om gebruikers te identificeren en hiermee bepaalde procedures te vergemakkelijken. Zo zorgen cookies ervoor dat je geen overbodige informatie voorgeschoteld krijgt of dat je dezelfde formulieren telkens opnieuw moet invullen. Je kunt een cookie ten allen tijde weigeren door de instellingen van je browser aan te passen. Op de CheckitOut site kunnen cookies gebruikt worden om gebruikersstatistieken beter te kunnen interpreteren en informatie beter op jouw wensen af te stemmen. De informatie in een cookie zal door ons nooit gekoppeld worden aan persoonlijke informatie. Meer informatie over cookies vindt je hier .

logfile analyse
Op de meeste websites worden algemene, anonieme bezoekersstatistieken bijgehouden met behulp van zogenaamde logfiles. Ook CheckitOut gebruikt de informatie uit deze logfiles om haar site continu te verbeteren.

links
Deze website bevat links naar website van derden. CheckitOut kan niet instaan voor het privacybeleid van deze andere websites. Indien je vragen hebt over uw privacy op andere sites, raden wij je aan om op de betreffende website te zoeken naar een privacyverklaring.

mail een vriend(in)
Op delen van onze website wordt de mogelijkheid geboden om de informatie op een pagina door te sturen aan een vriend(in). Hierbij vragen wij zowel naar jouw naam en e-mail adres, als naar e-mailadres(sen) van die vriend(in). Deze adressen worden alleen gebruikt voor een éénmalige uitnodiging om de betreffende informatie op onze website te bezoeken. De e-mail adressen worden niet opgeslagen voor ander gebruik.

Wijzigen
Checkitout reserveert het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Iedere aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Daarnaast zullen wij hiervan ook berichten op onze homepage. Indien wij de intentie hebben om je gegevens op een andere manier te gebruiken dan gesteld in deze verklaring, zullen wij eerst per e-mail om jouw toestemming vragen.

Contact
Mocht je na het lezen van deze verklaring nog vragen hebben dan kun je hier je vraag stellen of per e-mail contact opnemen met webmaster@checkitout.nl